måndag 11 oktober 2010

Sculptie-verktyg


När jag bygger saker använder jag mig oftast av en mojäng som förvandlar kreationer på upp till 16 prims till 1 endaste. Prims kan man aldrig snåla för mycket med.
Lådan ser ut som en stor bandspelare, men heter Prim Oven och är en genialisk grej, byggd av en genialisk japan; sTwo Acker.
Stegen på bilden är på 15 prims, byggd som vanligt med PrimOvens egna primmar som man får genom att trycka på den blåa knappen.
Sen länkar man den färdigbyggda saken, låter den stå inom 10 meters håll från själva "ugnen" och trycker på den röda knappen. Då får man en fråga om man vill börja skapandet av sculptmappen till saken man byggt. När man OKat det så kommer följande dialog:
16:46] [S2] Prim Oven: ========================
[16:46] [S2] Prim Oven: Checking prims. Please wait a moment...
[16:46] [S2] Prim Oven: The number of prims is 13.
[16:46] [S2] Prim Oven: 11 prims is linked.
[16:46] [S2] Prim Oven:
Output the sculpt map data from #1 to #64. When all numbers are not displayed between html and html, please try again.
Even if data are not in number order, and other letters are displayed on the way, the output does not have any problem.
[16:46] [S2] Prim Oven: Getting detail of prims. Please wait a moment...
[16:47] [S2] Prim Oven: The number of edges is 234.
[16:47] [S2] Prim Oven: Free memory: 9248
[16:47] [S2] Prim Oven: ========================
[16:47] [S2] Prim Oven: *** Please cut below this line ***


Här, emellan html-bågar följer själva texten på 64 rader som utgör sculptmappen.
Efter den 64:e raden står det:

*** Please cut above this line ***
[16:47] [S2] Prim Oven: ========================
[16:47] [S2] Prim Oven: Finished.
[16:47] [S2] Prim Oven:
STEP1: Copy the text from html to html, and paste it into Notepad outside of Second Life.
STEP2: Save that file as the name 'xxxxxxxx.HTM' (file extension is '.HTM')
STEP3: Double-click that HTM file and launch the internet browser.
STEP4: Right-click and copy the image from the menu that appears.
STEP5: Paste that image into the graphic editor (as Gimp) and save as TGA or PNG (size 16x256).
STEP6: Upload that image file to Second Life, and use to sculpted prim. (When you upload the sculpt map, please tick 'Use lossless complression'.)
STEP7: If a texture to use is a square, please set the parameter 'Repeats Per Face' to 4 and 64, 'Offset' to 0.5 and 0.5.


När man använder PrimOven för första gången kan den tyckas vara lite bökig att jobba med, men efter några sculpties är den guld värd. Den enda nackdelen är att det kan vara svårt med vissa texturer på sculpt. Helst ska dom vara enfärgade eller sparsamt mönstrade.
Priset är 1000L Och adressen är HÄR

2 kommentarer: