torsdag 17 februari 2011

Vehicle Exhibition


Har du någonsin undrat vad det finns för slags fordon i SL, ja då måste du bara besöka den här utställningen. Bilar, båtar, flygplan och andra rörliga saker visas på detta flervåningsområde på Yumix Square. Se till att vara där före den 28/2, för det är sista dagen.
"Den här utställningen är menad att uttrycka glädjen över SL's fordon, och målsättningen är att skapa en ny creator", säger presentationen. Och ja- jag är ännu mer inspirerad nu att skapa nåt nytt att explora nya ställen med...:)

If you ever have been wondering what kind of vehicles to find in SL, you just have to visit this exhibition. Cars, boats, planes and other moveable things are displayed in this multi-level area at Yumix Square. Make sure you stop by there before 28/2, that's the last day of the exhibition.
"This exhibition is intended to convey the joy of in-world vehicle, and is aimed at creating a new creator", says the charter. And yes- I am even more inspired now to create a new thing to explore new places with... :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar