söndag 26 december 2010

Think outside the boxJulen är över för min del och jag har tillbringat helgen med att bygga ännu en bil. Denna är baserad på principen "mindre är mer". Det kan ses som ett träningsobjekt för att lära mig precisionen mellan primmarna och scriptet. Och dessutom är det ganska kul att uppfinna nya modeller som inte finns irl. :) En annan viktig sak är att centrera avan på sätet.Christmas is over (for me) and I have spend this holiday building another car. This is based on the principle "less is more". It can be seen as a training object to learn
myself precision between the prims and the script. And its rather fun to invent new models not seen irl :)One more important thing is to centre the ava on the seat.
Now pat my head Eddie..;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar