onsdag 15 december 2010

ECPAT


Mina kära vänner Apollon och Iendi sände ut en Ecpat-skylt till alla One Love-gruppmedlemmar för några dagar sen. Dom var värdpar för en succespelning med Sofia Talvik i lördags, och all tip gick oavkortat till Ecpat. Apollon och Iendi bidrog även med en generös summa.
Det är viktigt att stödja Ecpat och att bidraga med ekonomiska resurser för att stoppa barnpornografi, barnprostitution och handel med barn för sexuella syften.
Jag har skylten på MB nu. Bara skylten. Jag planerar att ha en Ecpat charity kväll snart där även pengainsamling kommer att vara möjligt. Men tills vidare kan jag rekommendera ett besök på www.ecpat.se. Där finns det många sätt att bidraga ekonomiskt. Och det behövs verkligen....


My sweet friends Apollon and Iendi sent an Ecpat-sign to all One Love-groupmembers a few days ago. They had the successful gig with Sofia Talvik last saturday, and all tip went immediately to Ecpat. Apollon and Iendi added an generous amount also.
It's important to support Ecpat and help economically with resourses to stop child pornography, child prostitution, trafficking of children for sexual purposes.
I have the sign at MB now. Just the sign. I'm planning an Ecpat charity evening soon and then we will be able to collect money aswell. But for now I can recommend a visit at www.ecpat.se. There are many ways to donate money. And they are needed...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar